สำเร็จการศึกษา

posted on 11 May 2011 14:03 by slipknik
หายไปนานครับ กลับมาพร้อมกับความสำเร็จ
 
ตอนนี้ผมเรียนจบ ปริญญาตรี
หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
4 ปีที่เหนื่อยมาได้จบลง เริ่มใหม่กับชีวิตผู้ใหญ่เต็มตัว ดีใจมากครับ เป้นอะไรที่ผมอยากอวดทุกคนบนโลกใบนี้มากกว่า อวดว่าผมมีโทรสัพท์ใหม่ รองเท้าใหม่ ฯลฯ ที่เป็นสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงอีกครับ